[PTG] Poland Truck Games Role-Play [PTG]


tableGeneral Information

Hostname:[PTG] Poland Truck Games Role-Play [PTG]
IP/Port:80.72.41.158:7714
Ping (Beta):Testing...
Players:70/100
Avg. Players:26.37
Peak Players:150
Peak Players (24h):70
Game Mode:Polski Truck Serwer RP
Language:Polski >> PL
Map:PTG v.5.3.5.1
Server Version:0.3.7-R2
Time:12:00
Website:http://www.ptgrp.pl
Last Update:20:57:01, 21/01/2018
Rank:#216

userPlayers Online

IDNicknameScorePing
0 [PTG]SomeGaming 3980 37
1 [PTG]Amator 4455 26
2 Fineboy 1532 31
3 Spartruckus 96 58
4 [PTG]jzsBlocx 580 32
5 Brian_OConner 5691 47
6 [PTG]Zaba123 1604 47
7 [PTG]TISERO 12165 21
8 Colti 30360 63
9 SelmaN 19519 36
10 [PTG]KocicaMraf 1019 26
11 [PTG]ksenoX 11276 41
12 [PTG]Jakubczyk43284 863 53
13 Maximus 9 32
14 KiemonQ 3924 21
15 [PTG]Cyber 14156 20
16 [PTG]Ario 10034 37
17 [PTG]SznaaJK3R 3917 109
18 Aaron_Ramirez 10491 83
19 [PTG]LenovoX 6088 36
20 Miki00 9874 29
21 [PTG]SzasmanJD 2268 48
22 [PTG]nazar 0 214
23 [PTG]Akrapovic 8382 46
24 [PTG]maciej29002 1425 47
25 Dominic_Martinez 19320 31
27 Nicole_Cruise 9985 57
28 Oczuu 17616 147
29 [PTG]Niepokorny 11519 47
30 [PTG]Kacper_Kappa 1617 52
31 [PTG]danio25 6015 62
32 [PTG]Srubek 811 132
33 Cabanek 7730 42
34 RybsoN 7630 78
35 [PTG]Puki 8569 58
36 [PTG]Areek08 5892 52
37 Fepher 6403 58
38 [PTG]DragonPL 3649 51
39 [PTG]JohnWick 1034 32
40 [PTG]Triady 538 42
41 Rocky_Balboa 24450 47
42 DZIMENEVOPL 76 47
44 [PTG]Sofia_Martinez 1935 52
45 [PTG]Meggi 10131 32
46 [PTG]Jankes_Martinez 5358 47
47 karmelek17 7730 26
48 Tekashi 122 37
49 Ouros 4250 69
50 Kamil_Sokolowski 10094 42
51 [PTG]Zykfryt 7376 47
52 [PTG]Piotrek. 10960 42
53 [PTG]MamFlou1 106 73
54 Zbynio1515 3155 57
55 [PTG]Legionista 2948 47
56 [PTG]KondzioTv 4880 36
57 tewokpl[JP] 1159 26
58 [PTG]SenioR 10709 42
59 winogrono 1925 32
60 [PTG]Kubas052 3010 47
61 [PTG]Mr.Zygielek 11354 34
62 Emilkaa 1616 78
63 [PTG]Juniorr5200 3126 21
64 [PTG]Frosti. 6959 41
65 Cookie. 4700 31
67 NarKo 2060 21
68 [PTG]MisiakQ 6167 26
69 [PTG]Max_Hooman 9863 53
70 Nitro_Circus 161 36
71 Bartol 59 28
73 [PTG]Ochotnik 7639 63

tableGraphs

tableSignatures

Signature for [PTG] Poland Truck Games Role-Play [PTG]

Signature for [PTG] Poland Truck Games Role-Play [PTG]

Signature for [PTG] Poland Truck Games Role-Play [PTG]

Signature for [PTG] Poland Truck Games Role-Play [PTG]